Quyền riêng tư và Điều khoản và Điều kiện

Trong phiên trò chuyện của mình, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhân khẩu học như địa chỉ email, mã ZIP và tuổi. 211 Maryland cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đồng ý giữ bí mật thông tin của bạn. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân bổ sung với chúng tôi, thông tin đó sẽ được sử dụng cho các mục đích nội bộ để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê hoặc trao đổi bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Mọi thông tin do bạn cung cấp sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định hiện hành của địa phương, Tiểu bang và Liên bang.

đọc của chúng tôi Chính sách bảo mậtđiều kiện nhắn tin.

 

Trò chuyện trực tuyến với chúng tôi.