Những người làm việc tại một trung tâm cuộc gọi

Tìm Trợ giúp ở Maryland

211 Maryland là cơ sở dữ liệu tài nguyên dịch vụ nhân sinh và y tế toàn diện nhất của tiểu bang. Với hơn 7.500 tài nguyên, các cá nhân có nhu cầu thiết yếu có thể được kết nối với trợ giúp địa phương 24/7/365.

Các Mạng thông tin Maryland, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3, đã hỗ trợ 211 Maryland kể từ năm 2010.

Kết nối. Được giúp đỡ.

211 MD giám sát một mạng lưới toàn tiểu bang gồm trung tâm cuộc gọi, cung cấp những kết nối thiết yếu cho người dân Maryland khi họ cần nhất. Người gọi sẽ tự động được chuyển đến trung tâm cuộc gọi khu vực của họ để được hỗ trợ.

Gọi

Các chuyên gia 211 lắng nghe, xác định tất cả các nhu cầu chưa được đáp ứng, kết nối người gọi với các nguồn lực và theo dõi khi cần.

Tin nhắn văn bản hỗ trợ đang diễn ra

Tin nhắn văn bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tùy chỉnh cung cấp thông tin và truyền cảm hứng theo yêu cầu.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên có thể tìm kiếm

Tìm các nguồn lực thiết yếu trong cơ sở dữ liệu toàn diện nhất về các nhu cầu chưa được đáp ứng trong tiểu bang.

211 Kiểm tra sức khỏe

Kết nối với một chuyên gia chăm sóc và từ bi mỗi tuần. Kiểm tra sức khỏe tâm thần là miễn phí và bảo mật.

+
Cơ quan & Chương trình
+
Ngon ngu co san
/7/365
Sẵn sàng giúp đỡ
k
Người đăng ký nhắn tin

Hành trình của chúng tôi

Mặc dù công việc bắt đầu từ những năm 1960 nhằm phát triển nguồn thông tin trung tâm và giới thiệu, nhưng phải mất nhiều thập kỷ sau, 211 mới trở thành đầu mối một cửa cho các dịch vụ y tế và con người ở Maryland.

1960

Hội đồng các Cơ quan Xã hội Baltimore dẫn đầu nỗ lực đầu tiên để phát triển một dịch vụ giới thiệu và thông tin trung tâm.

Hội đồng Y tế và Phúc lợi bắt đầu nỗ lực đầu tiên để tạo cơ sở dữ liệu dịch vụ nhân sinh và y tế toàn diện, dựa trên máy tính cho Maryland.

1983

2000

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chỉ định 211 là mã truy cập 3 chữ số quốc gia cho thông tin và giới thiệu dịch vụ y tế và con người.

United Way of Central Maryland (UWCM) triệu tập Lực lượng Đặc nhiệm 211 Maryland để chuẩn bị và lên kế hoạch cho hệ thống 211 của Maryland.

Luật pháp tiểu bang quy định 211 là số điện thoại thông tin và giới thiệu chính cho các dịch vụ y tế và con người ở Maryland.

Bốn trung tâm cuộc gọi khu vực (Dịch vụ Khủng hoảng Cộng đồng, Trung tâm Khủng hoảng Cuộc sống, Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần của Quận Frederick và United Way of Central Maryland) đồng ý tham gia Dự án Thí điểm kéo dài hai năm.

2004

2010

Sự kết hợp của ?Mạng thông tin Maryland, 211 Maryland, Inc.?

211 Maryland đạt được trạng thái phi lợi nhuận 501(c)(3) và bắt đầu thực hiện.

2011

2018

211 Maryland tích hợp đường dây nóng khủng hoảng 1-800 trên toàn tiểu bang vào hệ thống 211 để tạo ra 211 Press 1, hiện là 988.

Luật pháp tiểu bang đặt quyền kiểm soát hệ thống 211 của Maryland tại 211 MD, Inc.

2020