211 là gì?

2-1-1 là một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm kiếm thông tin và nhận được sự giới thiệu cho hàng ngàn chương trình và dịch vụ trên khắp Maryland.

 

Tôi nên gọi cho ai?

Bất cứ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể gọi 2-1-1 bất cứ lúc nào. Các chuyên gia của cuộc gọi 2-1-1 được đào tạo để hỗ trợ mọi người đối phó với mọi loại thách thức bao gồm nhà ở, cắt dịch vụ tiện ích, khủng hoảng gia đình, tài chính, pháp lý, việc làm và các vấn đề khác. 2-1-1 hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm bằng hơn 180 ngôn ngữ. 2-1-1 cũng có thể truy cập được đối với người khiếm thính và lãng tai thông qua Maryland Relay (quay số 7-1-1).

 

Nó có chi phí gì không?

Dịch vụ 2-1-1 là miễn phí. Giá cước đường dài của nhà cung cấp điện thoại của bạn có thể áp dụng nếu bạn gọi một trong các số điện thoại địa phương của chúng tôi từ bên ngoài khu vực. Nếu bạn đang gọi từ điện thoại di động, thời gian phát sóng và các khoản phí điện thoại di động khác có thể được áp dụng. Nếu bạn hoặc người thân cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ, hãy nhấc điện thoại và quay số 2-1-1 ngay hôm nay.

 

Sử dụng cơ sở dữ liệu 211

Cơ sở dữ liệu 2-1-1 của Maryland có thông tin về hàng nghìn dịch vụ y tế và nhân sinh trên khắp Maryland. Nhập một từ hoặc cụm từ ngắn thể hiện nhu cầu của bạn hoặc chọn một quận cho tất cả các dịch vụ trong khu vực đó. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ cụm từ Tìm kiếm Phổ biến nào được liệt kê trên trang web để chuyển trực tiếp đến danh mục đó.

Sàng lọc lợi ích

Tìm những chương trình và dịch vụ mà bạn có thể đủ điều kiện nhận:

211 Ở các bang khác

2-1-1 có sẵn ở mọi tiểu bang, Đặc khu Columbia, Puerto Rico và phần lớn Canada. Hàng xóm của chúng tôi: