به ارتباط مریلند کمک کنید

برای تغییر زندگی آماده اید؟ امید را گسترش دهید.

211 مریلند به کمک های مالی و کمک های مالی برای ایجاد برنامه ها و خدمات نوآورانه ای متکی است که مردم مریلند را به خدمات ضروری بهداشتی و انسانی متصل می کند. متخصصان دلسوز، دلسوز و حرفه ای آموزش دیده 24/7/365 در دسترس هستند. 211 توسط شبکه اطلاع رسانی مریلند، یک سازمان غیرانتفاعی 501(c)(3).

کمک مالی شما چگونه کمک می کند

$211

211 را جشن بگیرید

$500

مریلند را وصل کنید

$100

افزایش آگاهی و اطلاع رسانی

$50

از پلتفرم منبع پیام متنی پشتیبانی کنید

شما می توانید زندگی را دقیقاً مانند این تغییر دهید

فقط خواستم از همه تشکر کنم من با مهربانی از شما برای آخرین ارسال کمک غذایی که دریافت کردم تشکر می کنم. من مطمئنا از آن قدردانی می کنم. بازم ممنون