Trợ giúp Kết nối Maryland

Sẵn sàng để thay đổi cuộc sống? Lan tỏa hy vọng.

211 Maryland dựa vào các khoản tài trợ và quyên góp để tạo ra các chương trình và dịch vụ đổi mới nhằm kết nối người dân Maryland với các dịch vụ y tế và nhân sinh thiết yếu. Các chuyên gia tận tâm, tận tình và được đào tạo chuyên nghiệp luôn sẵn sàng 24/7/365. 211 được cung cấp bởi Mạng thông tin Maryland, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3).

Quyên góp của bạn giúp ích như thế nào

$211

Kỷ niệm 211

$500

Kết nối Maryland

$100

Nâng cao nhận thức và tiếp cận cộng đồng

$50

Hỗ trợ nền tảng tài nguyên tin nhắn văn bản

Bạn có thể thay đổi cuộc sống giống như điều này

Chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị vì lần gửi hỗ trợ thực phẩm cuối cùng mà tôi nhận được. Tôi chắc chắn đánh giá cao nó. Cảm ơn một lần nữa.