Cái gì? s The 211?

Một podcast của 211 Maryland, và được thực hiện bởi phương tiện truyền thông kỹ thuật số rồng tại Cao đẳng Cộng đồng Howard.

Lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các đối tác cộng đồng của chúng tôi, lắng nghe từ các chuyên gia cuộc gọi, những người cung cấp thông tin hậu trường về cách hoạt động của 211 và tìm hiểu về các chương trình có giá trị của chúng tôi.

Tải xuống Podcast này