Ki sa ki 211 la?

Yon podcast pa 211 Maryland, epi ki fè posib pa Dragon Digital Media nan Howard Community College.

Koute entèvyou ak patnè kominotè nou yo, tande espesyalis apèl yo ki bay yon konpreyansyon dèyè koulis sou fason 211 fonksyone epi aprann sou pwogram enpòtan nou yo.

Telechaje Podcast sa a