211 baz done resous rechèch

Ki jan yo rantre nan baz done 211 la

Antre nan baz done resous sante ak sèvis imen ki pi konplè nan eta a. Li genyen plis pase 7,500 resous lokal pou moun ki gen bezwen esansyèl.

Mete ajou ajans ou a nan baz done a

Si w deja nan baz done resous la, ou ka wè lis ou a epi mete l ajou.

MIN Logo Blan

Pare pou w jwenn plis enfòmasyon?

Depi 2010,
Rezo Enfòmasyon Maryland la
gen pouvwa
211 Pwogram ak sèvis Maryland.

211-MD_Logo-blan

Patenarya fè kominote yo pi fò

Nan tan ki gen gwo bezwen, ajans leta ak lokal yo tounen vin jwenn nou pou konekte Marylanders.

MdReady

Yo voye mesaj tèks sou demann bay Marylandè yo pou avèti yo anvan, pandan ak apre yon kriz tankou move tan, evènman sante piblik oswa yon menas laterè.

MDEM prensipal logo nwa

MdStopHate

Rapòte rayisman, diskriminasyon oswa entimidasyon. Gen sipò gratis nan plizyè lang ki disponib tou pou imigran ak nouvo Ameriken yo.

Gwoup 333

211 Kowòdinasyon Swen Sante Konpòtman

Pwogram sa a konekte anplwaye lopital ak pasyan yo ak sèvis sante konpòtman ki baze sou kominote a epi fèmen bouk la ak pasyan yo ak planifikatè egzeyat yo.

Maryland Depatman Sante logo

Gen yon kesyon sou 211 Maryland?

Li Kesyon yo Poze Souvan nou yo (FAQs) oswa Kontakte nou.

Patnè nou yo

NAMI Maryland logo
Maryland Depatman Sante logo
RALI logo
Maryland Depatman pou aje logo
Twilio logo
Maryland Depatman Sèvis pou Jivenil logo
Rezilite
MDEM prensipal logo nwa
Biwo Preparasyon ak Repons Depatman Sante Maryland