211 baz done resous rechèch

Ki jan yo rantre nan baz done 211 la

Antre nan baz done resous sante ak sèvis imen ki pi konplè nan eta a. Li genyen plis pase 7,500 resous lokal pou moun ki gen bezwen esansyèl.

Mete ajou ajans ou a nan baz done a

Imèl nou si ou deja nan baz done resous la epi ou bezwen mete ajans ou a ajou.

MIN Logo Blan

Pare pou w jwenn plis enfòmasyon?

Depi 2010,
Rezo Enfòmasyon Maryland la
gen pouvwa
211 Pwogram ak sèvis Maryland.

211-MD_Logo-blan

Fè lòt moun konnen sou 211

Telechaje epi sèvi ak zouti maketing 211 la

Nou apresye èd ou konekte Marylanders ak 211. Telechaje materyèl maketing dijital oswa kòmande materyèl ki pare pou enprime pou pataje ak kominote w la.

211 Kat Outreach Maryland

Gen yon kesyon sou 211 Maryland?

Li Kesyon yo Poze Souvan nou yo (FAQs) oswa Kontakte nou.

Patenarya fè kominote yo pi fò

Nan tan ki gen gwo bezwen, ajans leta ak lokal yo tounen vin jwenn nou pou konekte Marylanders.

MDEM prensipal logo nwa

MdReady

Planifye ak prepare pou menas ak mesaj tèks sou demann.

Yo alète piblik la anvan, pandan ak apre yon kriz tankou move tan, inondasyon, yon sante piblik, dife sovaj oswa yon menas laterè.

 

Logo Biwo Afè Imigran Gouvènè Maryland

MDStopHate

Rapòte rayisman, diskriminasyon oswa entimidasyon.

211 se tou yon resous yon sèl-stop pou imigran ak nouvo Ameriken, bay sipò plizyè lang nan plis pase 150 lang.

 

Maryland Depatman Sante logo

211 Kowòdinasyon Swen Sante Konpòtman

Pwogram sa yo konekte anplwaye lopital ak pasyan yo ak sèvis sante konpòtmantal ki baze sou kominote a. Yo tou fèmen bouk la ak pasyan yo ak planifikatè egzeyat yo.

 

Patnè nou yo

NAMI Maryland logo
Maryland Depatman Sante logo
RALI logo
Maryland Depatman pou aje logo
Twilio logo
Maryland Depatman Sèvis pou Jivenil logo
Rezilite
MDEM prensipal logo nwa
Biwo Preparasyon ak Repons Depatman Sante Maryland