Anvigè apati 29 avril 2022

211 Maryland respekte vi prive w. 211 Maryland gendwa kolekte enfòmasyon nan men itilizatè sitwèb li yo ("Sit Web"). Règleman sa a dekri:

 • Kalite enfòmasyon nou ka kolekte oswa ke ou ka bay atravè sitwèb la.
 • Pratik nou yo pou kolekte, itilize ak divilge enfòmasyon sa yo.

Règleman sa a aplike sèlman nan enfòmasyon nou kolekte nan men ou atravè sit entènèt nou an ak nan lòt kominikasyon elektwonik ki voye atravè oswa an koneksyon avèk sit entènèt nou an. Règleman sa a pa aplike pou enfòmasyon ki:

 • Yo kolekte sou oswa pa sitwèb twazyèm pati oswa aplikasyon ke ou ka jwenn aksè atravè sit entènèt nou an oswa otreman.
 • Ou bay oswa kolekte pa nenpòt twazyèm pati. Twazyèm pati sa yo ka gen pwòp règleman sou enfòmasyon prive yo, ke nou ankouraje w li anvan ou ba yo enfòmasyon.

Tanpri li règleman sa a ak anpil atansyon pou w konprann règleman ak pratik nou yo konsènan enfòmasyon ou yo ak fason nou pral trete yo. Si w gen nenpòt kesyon sou règleman sa a oswa sou zafè ki gen rapò ak li, ou ka kontakte nou nan info@211md.org.

Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou kolekte li

Nou ka kolekte enfòmasyon ki soti nan ak sou ou lè ou angaje ak sit entènèt nou an:

 • Dirèkteman nan men ou lè ou ba nou li.
 • Soti nan lòt twazyèm pati; pa egzanp, patnè biznis nou yo.
 • Otomatikman lè ou itilize sèten karakteristik nan sit entènèt nou an.

Enfòmasyon ou bay nou

Ou ka bay enfòmasyon pèsonèl:

 • Sa idantifye ou, ki gen ladan, san limitasyon, non w, adrès postal, adrès imel, nimewo telefòn, nenpòt lòt idantifyan yo ka kontakte w sou entènèt oswa offline, eta rezidans, laj, sèks, lekòl, lang yo pale, kont medya sosyal. , enfòmasyon kat kredi ak foto.
 • Sa idantifye lòt moun, tankou, san limitasyon, non viktim yo, temwen, oswa moun ki komèt krim rayisman oswa ensidan menm jan an ak detay sou ensidan ki afekte moun sa yo.

Enfòmasyon sa a gen ladann:

 • Enfòmasyon ou bay lè w ranpli fòm yo. Sa enkli enfòmasyon yo bay nan moman enskripsyon an, enfòmasyon ki ekri sou nenpòt aplikasyon, enfòmasyon yo bay pandan yon entèvyou, enfòmasyon ou bay lè w rapòte yon ensidan oswa krim rayisman ak/oswa enfòmasyon ou bay lè w ap mande plis sèvis.
 • Enfòmasyon ki konfime idantite w, otorite, oswa lòt karakteristik ou.
 • Repons ou yo nan sondaj oswa kesyonè ke nou ka mande w ranpli.
 • Detay sou tranzaksyon ou fè atravè sitwèb nou an.
 • Enfòmasyon ki gen rapò ak pwofil itilizatè ou an, ki gen ladan non itilizatè ou, modpas, kesyon ak repons pou rapèl modpas ou, enterè, preferans kominikasyon, ak nenpòt korespondans ou voye ba nou.
 • Enfòmasyon opsyonèl ou ka chwazi pou bay, pou pèmèt ou gen yon eksperyans pèsonalize ak sit entènèt nou an ak pèmèt nou ba ou enfòmasyon ou vle a.

Ou menm ak lòt moun kapab tou bay enfòmasyon yo dwe afiche sou zòn piblik nan sitwèb la, oswa transmèt bay lòt itilizatè yo nan sit entènèt la oswa twazyèm pati (kolektivman, "Kontribisyon itilizatè"). Si ou divilge enfòmasyon nan yon Kontribisyon Itilizatè, enfòmasyon sa a ka wè, kolekte epi itilize pa lòt moun.

Otomatik koleksyon enfòmasyon ak swiv

Lè w gen aksè oswa itilize sitwèb nou an, nou ka itilize teknoloji pou kolekte enfòmasyon otomatikman, tankou:

 • Itilizasyon Detay. Lè w gen aksè a epi sèvi ak sitwèb la, nou ka otomatikman kolekte sèten detay sou aksè w ak itilizasyon sitwèb la, ki gen ladan done kote w ap vizite sit nou an, kantite tan w ap vizite sit nou an, vize paj la, enfòmasyon klike sou kouran, URL referans, mòso bwa ak lòt. done kominikasyon ak resous ou jwenn ak itilize sou oswa atravè Sit wèb la.
 • Enfòmasyon sou Aparèy. Nou ka kolekte enfòmasyon sou aparèy ou an ak koneksyon entènèt, ki gen ladan idantifyan aparèy inik aparèy la, adrès IP, sistèm operasyon, kalite navigatè, ak enfòmasyon rezo.

Teknoloji Koleksyon ak Suivi Enfòmasyon

Nou ka fè patenarya ak rezo anons ak lòt founisè sèvis anons ("Founisè Piblisite") ki sèvi anons sou non nou ak lòt moun sou platfòm ki pa afilye. Gen kèk nan anons sa yo ka pèsonalize, sa vle di ke yo gen entansyon yo dwe enpòtan pou ou baze sou enfòmasyon Founisè Piblisite kolekte sou itilizasyon ou nan sit la ak lòt sit oswa aplikasyon sou tan, ki gen ladan enfòmasyon sou relasyon ant diferan navigatè ak aparèy. Sa a se kalite piblisite ke yo rekonèt kòm piblisite ki baze sou enterè.

Nou ka travay tou ak twazyèm pati ki kolekte done sou itilizasyon sitwèb la ak lòt sit oswa aplikasyon sou tan pou rezon ki pa fè piblisite. Teknoloji nou itilize pou kolekte enfòmasyon otomatik sou sitwèb nou an kapab genyen ladan yo:

 • Bonbon. Menm jan ak pifò sit entènèt, 211 Maryland ak founisè analytics twazyèm pati nou yo ka itilize bonbon sou sitwèb la. Yon bonbon se yon ti fichye ki mete sou aparèy ou an pou pèmèt yon analiz sou itilizasyon sitwèb ou a. Pou egzanp, bonbon yo ka itilize pou bay kontni pèsonalize koutim oswa kontwole efikasite Sit wèb la.
 • Flash bonbon. Sèten karakteristik nan sitwèb la ka itilize objè ki estoke lokal yo (oswa bonbon Flash) pou kolekte epi estoke enfòmasyon sou preferans ou ak navigasyon pou ale, soti ak sou sitwèb la.
 • Web Beacons ak lòt teknoloji. Nou ka itilize teknoloji entènèt estanda, tankou baliz entènèt (ki rele tou gif klè, tag piksèl, ak gif yon sèl piksèl) ak lòt teknoloji ki sanble, pou swiv itilizasyon sitwèb ou a, konte itilizatè ki te vizite sèten paj epi verifye. entegrite sistèm ak sèvè.
 • Google. 211 Maryland sèvi ak Google Analytics ak lòt sèvis twazyèm pati pou amelyore pèfòmans sit la ak pou analiz ak maketing. Pou plis enfòmasyon sou fason Google Analytics kolekte epi sèvi ak done lè ou itilize sit nou an, vizite www.google.com/policies/privacy/partners, epi pou patisipe nan Google Analytics, vizite tools.google.com/dlpage/gaoptout Nou ka itilize Google Analytics, yon sèvis analytics entènèt ki bay yon twazyèm pati.

Navigatè w la ka ofri zouti pou limite itilizasyon bonbon oswa pou efase bonbon, sepandan, si w itilize zouti sa yo, sitwèb nou an ka pa fonksyone jan sa vle di.

Kijan nou itilize enfòmasyon ou yo

Enfòmasyon sou itilizasyon sitwèb la ak enfòmasyon nou kolekte otomatikman ede nou amelyore sit entènèt la epi bay yon eksperyans pi bon ak plis pèsonalize lè nou pèmèt nou:

 • Estime modèl itilizasyon nou yo.
 • Sere enfòmasyon sou preferans ou yo, sa ki pèmèt nou Customize Sit wèb la.
 • Konpile enfòmasyon sou krim rayisman ak ensidan menm jan an.
 • Akselere rechèch ou yo epi ede w jwenn aksè nan enfòmasyon avèk efikasite.
 • Rekonèt ou lè ou sèvi ak sit entènèt la.
 • Ede dyagnostike pwoblèm ak sèvè nou yo ak pou administre sitwèb la.
 • Swiv antre, soumèt, ak estati nan nenpòt pati entèaktif nan sitwèb la.
 • Siveye efikasite Sit wèb la ak mezi total.

Nou itilize enfòmasyon ke nou kolekte sou ou oswa ke ou ba nou, ki gen ladan nenpòt enfòmasyon pèsonèl, pou:

 • Bay ou sitwèb la, ak nenpòt lòt enfòmasyon, pwodwi, oswa sèvis ke ou mande nan men nou.
 • Bay ou sa ki nan sit wèb la ak karakteristik entèaktif li yo.
 • Kontakte ou sou krim rayisman ak ensidan menm jan ou rapòte nou.
 • Pèmèt ou travay, konsilte, oswa volontè pou nou.
 • Pwosesis don ou.
 • Devlope estatistik.
 • Evalye aplikasyon w oswa enskripsyon w pou w resevwa pwogram ak sèvis nan men nou.
 • Ba ou avi sou kont ou oswa enskripsyon an.
 • Bay ou ak kominikasyon maketing oswa bilten.
 • Egzekite obligasyon nou yo epi fè respekte dwa nou ki soti nan nenpòt kontra nou antre ant ou menm ak nou.
 • Enfòme w lè dènye nouvèl sou sitwèb nou an disponib epi fè w konnen chanjman nan nenpòt sèvis nou ofri oswa bay.
 • Pou akonpli objektif ou bay li a. Pou egzanp, si ou ban nou yon adrès imel pou itilize yon karakteristik imel nan sitwèb la.
 • Pou rezon entèn, kote sa nesesè.
 • Pou respekte lwa ki aplikab yo.
 • Pou nenpòt lòt rezon ak konsantman ou.

Divilgasyon Enfòmasyon Ou

Nou ka divilge enfòmasyon total sou itilizatè nou yo, ak enfòmasyon ki pa idantifye okenn moun oswa aparèy, san restriksyon.

Anplis de sa, nou ka divilge enfòmasyon ke nou kolekte, oswa ou bay:

 • Pou filiales nou yo, afilye, ak ajan yo.
 • Pou kontraktè, founisè sèvis, ak lòt twazyèm pati nou itilize pou sipòte biznis nou an.
 • Pou Biwo Afiye Imigrasyon yo, lapolis lokal yo, oswa lòt ajans pou rapòte ensidan ki gen ladan krim rayisman yo, oswa avèk Biwo Inisyativ Kominotè Gouvènè a, Sant Kowòdinasyon ak Analiz nan Maryland (MCAC) oswa antite menm jan an pou pataje done ak konsyantizasyon piblik la.
 • Pou yon achtè oswa yon lòt siksesè nan ka yon fizyon, devestisman, restriktirasyon, reyòganizasyon, disolisyon, oswa lòt vann oswa transfè nan kèk oswa tout byen 211 Maryland yo, kit kòm yon konsyans ap mache oswa kòm yon pati nan fayit, likidasyon, oswa menm jan an. pwosedi, kote enfòmasyon pèsonèl ki te kenbe pa 211 Maryland sou itilizatè yo nan sit entènèt nou an se pami byen yo transfere.
 • Pou konfòme ak nenpòt lòd tribinal, lwa, oswa pwosesis legal, ki gen ladan pou reponn a nenpòt demann pou koperasyon nan men anfòsman lalwa, ajans regilasyon oswa lòt ajans gouvènman an, oswa pou etabli oswa aplike oswa aplike kondisyon itilizasyon nou yo oswa dwa nou oswa remèd ki soti nan nenpòt ki. kontra yo te antre nan ant ou menm ak nou, ak lòt akò, ki gen ladan pou bòdwo ak koleksyon. Nan ka sa yo, nou ka leve oswa renonse nenpòt objeksyon legal oswa dwa ki disponib pou nou, nan sèl diskresyon nou an.
 • Si nou kwè divilgasyon nesesè oswa apwopriye an koneksyon avèk efò pou mennen ankèt, anpeche, rapòte oswa pran lòt aksyon konsènan aktivite ilegal, sispèk fwod oswa lòt move aksyon; pou pwoteje oswa defann dwa, pwopriyete, oswa sekirite 211 Maryland oswa lòt moun. Sa gen ladann echanj enfòmasyon ak lòt konpayi ak òganizasyon pou rezon pwoteksyon fwod ak rediksyon risk kredi.
 • Pou rapòte sispèk abi, neglijans, abi sou timoun, krim rayisman oswa ensidan menm jan an.
 • Pou moun nou divilge lè ou bay enfòmasyon yo.
 • Pou lòt moun oswa antite avèk konsantman w oswa jan yo divilge sa nan moman koleksyon an.

Chwa w yo

Lè ou enskri oswa kontakte nou atravè sitwèb la, ou ka mete kanpe pou resevwa mesaj imel, sof si ou endike ke ou pa vle resevwa imèl. A nenpòt ki lè, ou ka chwazi pou pa resevwa imèl sa yo ankò lè w suiv enstriksyon yo jwenn nan imèl yo, oswa lè w voye yon imèl ba nou ki fè demann ou an bay. info@211md.org

Si ou pa vle ke 211 Maryland sèvi ak enfòmasyon kontak ou pou ankouraje pwogram nou yo oswa sèvis nou yo, ou ka refize nou bay enfòmasyon lè w voye yon lèt oswa yon imèl pou nou fè demann ou an.

Pou chwa ki gen rapò ak aktivite piblisite ak analiz ki baze sou enterè yon twazyèm pati, tanpri gade seksyon "Koleksyon Enfòmasyon ak Teknoloji Suivi" ki pi wo a.

Lyen Twazyèm Pati

Sit wèb la ka bay lyen ki mennen nan sitwèb oswa aplikasyon twazyèm pati. Nou pa kontwole pratik sou vi prive sitwèb oswa aplikasyon sa yo, epi yo pa kouvri nan règleman sou enfòmasyon prive sa a. Ou ta dwe revize règleman sou enfòmasyon prive lòt sitwèb oswa aplikasyon ou itilize pou aprann sou pratik done yo.

Aksè ak korije enfòmasyon pèsonèl ou

Ou ka rele, imèl, oswa kontakte nou pou mande aksè a, korije, oswa efase enfòmasyon pèsonèl ou te bay nou. Nan kèk ka, nou pa ka efase enfòmasyon pèsonèl ou eksepte lè nou efase kont itilizatè ou an oswa sispann nenpòt sèvis w ap angaje nan kounye a oswa ou resevwa nan men 211 Maryland. Nou ka pa akomode yon demann pou chanje enfòmasyon si nou kwè chanjman an ta vyole nenpòt lwa oswa egzijans legal oswa lakòz enfòmasyon yo pa kòrèk.

Koleksyon Enfòmasyon pou Timoun yo 

Nou kolekte enfòmasyon sèlman sou moun ki poko gen 13 an ak konsantman paran yo. Si nou aprann nou kolekte oswa resevwa enfòmasyon pèsonèl nan men yon timoun ki poko gen 13 lane, nou pral efase enfòmasyon sa yo sou demann paran an.

Chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive nou an

Nou ka mete ajou règleman sou enfòmasyon prive nou an de tan zan tan. Nou ankouraje w vizite paj sa a detanzantan pou w konnen nenpòt mizajou.

Enfòmasyon sou kontak

Pou poze kesyon oswa jwenn plis enfòmasyon sou règleman sou enfòmasyon prive sa a ak pratik konfidansyalite nou yo, tanpri kontakte nou nan:

211 Maryland
9770 Patuxent Woods Drive
Suite 334
Columbia, MD 21046
Telefòn: 301-970-9888
Imèl: info@211md.org

Dènye revize 5/2/2022

211 Maryland Solitasyon ak Règleman pou bay volontè

Moun ki gen plis repons yo se moun ki gen opòtinite pou vin enfòme ak patisipe. Se poutèt sa, nou ankouraje bay volontè nan fè fas ak donatè, anplwaye, volontè, ak machann.

Nou pral respekte dwa donatè yo pou:

 • Ou dwe enfòme sou misyon 211 Maryland, ki jan yo pral itilize resous yo e ke donasyon yo itilize efikasman pou objektif yo.
 • Ou dwe enfòme sou idantite moun k ap sèvi nan Konsèy Administrasyon an epi atann ke Konsèy Administrasyon an ap egzèse yon jijman pridan nan responsablite jesyon li yo.
 • Gen aksè a dènye rapò finansye 211 Maryland yo.
 • Resevwa rekonesans ak rekonesans apwopriye.
 • Asire w ke enfòmasyon sou kado yo trete ak respè ak konfidansyalite nan limit lalwa bay.
 • Atann ke tout relasyon ak moun 211 Maryland anplwaye bay donatè a pral pwofesyonèl nan nati.
 • Gen opòtinite pou yo retire non yo nan lis distribisyon yo.
 • Pa santi w lib pou w poze kesyon lè w ap bay yon donasyon epi pou w resevwa repons rapid ak veridik.

Donatè ki gen enkyetid yo ta dwe kontakte Liy Èd Donatè nou an nan: imèl nan info@211md.org.