PRAN KONTAK

Tanpri kontakte nou pou planifye yon entèvyou oswa pou w jwenn done ki gen rapò ak apèl 211 Maryland ak platfòm mesaj tèks sou demann: media@211md.org

Fanm k ap travay sou òdinatè l ap gade graf

Kite chif yo rakonte istwa a

211 Koneksyon kontinyèl Maryland yo enfòme kominote a sou tandans sante ak sèvis imen. Aksede plizyè milye istwa sou bezwen kolektif fondamantal nan zòn kouvèti w la atravè seri done ki pi konplè sou bezwen ki pa satisfè nan eta a. Rakonte istwa kominote w jodi a!

211 Maryland Toolkit

Telechaje materyèl zouti tankou kat kontak, grafik medya sosyal, ak fèy enfòmasyon sou 211 ak pwogram li yo. Sèvi ak telechajman dijital yo oswa kòmande materyèl ki pare pou enprime.

211 Kat Outreach Maryland