Có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022

211 Maryland tôn trọng quyền riêng tư của bạn. 211 Maryland có thể thu thập thông tin từ những người sử dụng trang web của mình (“Trang web”). Chính sách này mô tả:

 • Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập hoặc bạn có thể cung cấp thông qua Trang web.
 • Thực hành của chúng tôi để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập từ bạn thông qua Trang web của chúng tôi và trong các thông tin liên lạc điện tử khác được gửi qua hoặc liên quan đến Trang web của chúng tôi. Chính sách này không áp dụng cho thông tin:

 • Được thu thập trên hoặc bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web của chúng tôi hoặc cách khác.
 • Bạn cung cấp cho hoặc được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Các bên thứ ba này có thể có chính sách quyền riêng tư của riêng họ, chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi cung cấp thông tin cho họ.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thực tiễn của chúng tôi về thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@211md.org.

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập thông tin đó

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ và về bạn khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Từ các bên thứ ba khác; ví dụ, các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Tự động khi bạn sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân:

 • Thông tin đó nhận dạng bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, bất kỳ mã định danh nào khác mà bạn có thể liên hệ trực tuyến hoặc ngoại tuyến, trạng thái cư trú, tuổi, giới tính, trường học, ngôn ngữ sử dụng, tài khoản mạng xã hội , thông tin thẻ tín dụng và hình ảnh.
 • Điều đó xác định những người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của nạn nhân, nhân chứng hoặc thủ phạm của tội ác căm thù hoặc các sự cố tương tự và chi tiết của các sự cố ảnh hưởng đến những cá nhân này.

Thông tin này bao gồm:

 • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký, thông tin được viết trên bất kỳ đơn đăng ký nào, thông tin được cung cấp trong cuộc phỏng vấn, thông tin bạn cung cấp khi báo cáo sự cố hoặc tội ác do thù ghét và/hoặc thông tin bạn cung cấp khi yêu cầu các dịch vụ khác.
 • Thông tin xác nhận danh tính, thẩm quyền hoặc các đặc điểm khác của bạn.
 • Câu trả lời của bạn đối với các cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành.
 • Chi tiết về các giao dịch mà bạn thực hiện thông qua Trang web của chúng tôi.
 • Thông tin liên quan đến hồ sơ người dùng của bạn, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời nhắc mật khẩu, sở thích, tùy chọn giao tiếp và bất kỳ thư từ nào bạn gửi cho chúng tôi.
 • Thông tin tùy chọn mà bạn có thể chọn cung cấp, để cho phép bạn có trải nghiệm được cá nhân hóa với Trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin mà bạn mong muốn.

Bạn và những người khác cũng có thể cung cấp thông tin để đăng trên các khu vực công cộng của Trang web hoặc được truyền tới những người dùng khác của Trang web hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “Đóng góp của Người dùng”). Nếu bạn tiết lộ thông tin trong Đóng góp của người dùng, thông tin này có thể được xem, thu thập và sử dụng bởi những người khác.

Thu thập và theo dõi thông tin tự động

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ để tự động thu thập thông tin, bao gồm:

 • Chi tiết sử dụng. Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số chi tiết nhất định về quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn, bao gồm dữ liệu vị trí, khoảng thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi, lượt xem trang, thông tin luồng nhấp chuột, URL giới thiệu, nhật ký, v.v. dữ liệu liên lạc và các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên hoặc thông qua Trang web.
 • Thông tin thiết bị. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị và kết nối internet của bạn, bao gồm số nhận dạng thiết bị duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt và thông tin mạng.

Công nghệ thu thập và theo dõi thông tin

Chúng tôi có thể hợp tác với các mạng quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác (“Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo”) thay mặt chúng tôi và những người khác phân phát quảng cáo trên các nền tảng không liên kết. Một số quảng cáo đó có thể được cá nhân hóa, nghĩa là chúng nhằm mục đích phù hợp với bạn dựa trên thông tin mà Nhà cung cấp quảng cáo thu thập về việc bạn sử dụng Trang web và các trang web hoặc ứng dụng khác theo thời gian, bao gồm thông tin về mối quan hệ giữa các trình duyệt và thiết bị khác nhau. Loại quảng cáo này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích.

Chúng tôi cũng có thể làm việc với các bên thứ ba thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng Trang web và các trang web hoặc ứng dụng khác theo thời gian cho các mục đích phi quảng cáo. Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin tự động trên Trang web của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Bánh quy. Giống như hầu hết các trang web, 211 Maryland và các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie trên Trang web. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để cho phép phân tích việc bạn sử dụng Trang web. Ví dụ: cookie có thể được sử dụng để cung cấp nội dung tùy chỉnh được cá nhân hóa hoặc theo dõi hiệu quả của Trang web.
 • Flash Cookies. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc cookie Flash) để thu thập và lưu trữ thông tin về các tùy chọn và điều hướng của bạn đến, từ và trên Trang web.
 • Web Beacons và các công nghệ khác. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ Internet tiêu chuẩn, chẳng hạn như bọ web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) và các công nghệ tương tự khác, để theo dõi việc bạn sử dụng Trang web, đếm người dùng đã truy cập một số trang nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ.
 • Google. 211 Maryland sử dụng Google Analytics và các dịch vụ của bên thứ ba khác để cải thiện hiệu suất của Trang web cũng như cho các mục đích phân tích và tiếp thị. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, hãy truy cập www.google.com/policies/privacy/partnersvà để chọn không tham gia Google Analytics, hãy truy cập tools.google.com/dlpage/gaoptout Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do bên thứ ba cung cấp.

Trình duyệt của bạn có thể cung cấp các công cụ để hạn chế việc sử dụng cookie hoặc xóa cookie, tuy nhiên, nếu bạn sử dụng những công cụ này, Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động như dự kiến.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin sử dụng Trang web và thông tin chúng tôi thu thập tự động giúp chúng tôi cải thiện Trang web và mang lại trải nghiệm tốt hơn và được cá nhân hóa hơn bằng cách cho phép chúng tôi:

 • Ước tính mô hình sử dụng của chúng tôi.
 • Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh Trang web.
 • Tổng hợp thông tin về các tội ác do thù ghét và các vụ việc tương tự.
 • Tăng tốc độ tìm kiếm của bạn và giúp bạn truy cập thông tin một cách hiệu quả.
 • Nhận ra bạn khi bạn sử dụng Trang web.
 • Giúp chẩn đoán các sự cố với máy chủ của chúng tôi và quản trị Trang web.
 • Theo dõi các mục nhập, nội dung gửi và trạng thái trong bất kỳ phần tương tác nào của Trang web.
 • Theo dõi hiệu quả của Trang web và tổng hợp các số liệu.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm mọi thông tin cá nhân, để:

 • Cung cấp cho bạn Trang web và bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Cung cấp cho bạn nội dung Trang web và các tính năng tương tác của nó.
 • Liên hệ với bạn về các tội ác do thù ghét và các sự cố tương tự mà bạn báo cáo cho chúng tôi.
 • Cho phép bạn làm việc, tư vấn hoặc tình nguyện cho chúng tôi.
 • Xử lý đóng góp của bạn.
 • Phát triển số liệu thống kê.
 • Đánh giá ứng dụng hoặc đăng ký của bạn để nhận các chương trình và dịch vụ từ chúng tôi.
 • Cung cấp cho bạn thông báo về tài khoản hoặc đăng ký của bạn.
 • Cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị hoặc bản tin.
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn khi có bản cập nhật cho Trang web của chúng tôi và thông báo cho bạn về những thay đổi đối với bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp.
 • Để hoàn thành mục đích mà bạn cung cấp nó. Ví dụ: nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email để sử dụng tính năng email của Trang web.
 • Cho các mục đích nội bộ, khi cần thiết.
 • Để tuân thủ pháp luật hiện hành.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của mình và thông tin không nhận dạng bất kỳ cá nhân hoặc thiết bị nào mà không bị hạn chế.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp:

 • Gửi các công ty con, chi nhánh và đại lý của chúng tôi.
 • Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình.
 • Gửi tới Văn phòng Quản lý Di trú, cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc các cơ quan khác để báo cáo các sự cố bao gồm tội ác do thù ghét hoặc với Văn phòng Sáng kiến Cộng đồng của Thống đốc, Trung tâm Phân tích và Điều phối Maryland (MCAC) hoặc các tổ chức tương tự để chia sẻ dữ liệu và nâng cao nhận thức cộng đồng.
 • Cho người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả 211 tài sản của Maryland, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc tương tự tiếp tục, trong đó thông tin cá nhân do 211 Maryland nắm giữ về người dùng Trang web của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Để tuân thủ mọi lệnh của tòa án, luật hoặc quy trình pháp lý, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ khác, hoặc để thiết lập hoặc thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các quyền hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ các hợp đồng được ký kết giữa bạn và chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cả việc thanh toán và thu tiền. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến nỗ lực điều tra, ngăn chặn, báo cáo hoặc thực hiện hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, gian lận đáng ngờ hoặc hành vi sai trái khác; để bảo vệ hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của 211 Maryland hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
 • Báo cáo nghi ngờ ngược đãi người cao tuổi, bỏ bê, ngược đãi trẻ em, tội ác do thù ghét hoặc các sự việc tương tự.
 • Đối với những người được chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.
 • Cho những người hoặc tổ chức khác với sự đồng ý của bạn hoặc được tiết lộ theo cách khác tại thời điểm thu thập.

Lựa chọn của bạn

Khi bạn đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi qua Trang web, bạn có thể được thiết lập để nhận email, trừ khi bạn cho biết rằng bạn không muốn nhận email. Bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn không nhận những email như vậy nữa bằng cách làm theo hướng dẫn trong email hoặc gửi cho chúng tôi email nêu rõ yêu cầu của bạn tới info@211md.org

Nếu bạn không muốn thông tin liên hệ của mình được 211 Maryland sử dụng để quảng bá các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách gửi cho chúng tôi một lá thư hoặc email nêu rõ yêu cầu của bạn.

Để biết các lựa chọn liên quan đến hoạt động quảng cáo và phân tích dựa trên sở thích của bên thứ ba, vui lòng xem phần “Công nghệ theo dõi và thu thập thông tin” ở trên.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web hoặc ứng dụng đó và chúng không nằm trong chính sách quyền riêng tư này. Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web hoặc ứng dụng khác mà bạn sử dụng để tìm hiểu về các hoạt động xử lý dữ liệu của họ.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể gọi điện, gửi email hoặc liên hệ với chúng tôi theo cách khác để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ bằng cách xóa tài khoản người dùng của bạn hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào bạn hiện đang tham gia hoặc nhận từ 211 Maryland. Chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu thay đổi thông tin nếu chúng tôi tin rằng thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

Bộ sưu tập thông tin trẻ em 

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin về những người dưới 13 tuổi khi có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó theo yêu cầu của phụ huynh.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang này định kỳ để tìm hiểu về bất kỳ cập nhật nào.

Thông tin liên lạc

Để đặt câu hỏi hoặc có thêm thông tin về chính sách bảo mật này và thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

211 Maryland
9770 Ổ đĩa rừng Patuxent
Phòng 334
Columbia, MD 21046
Điện thoại: 301-970-9888
E-mail: info@211md.org

Sửa đổi lần cuối ngày 2/5/2022

211 Chính sách về Quyên góp và Quyên góp Tự nguyện của Maryland

Những người đóng góp tích cực nhất là những người có cơ hội được cung cấp thông tin và tham gia. Do đó, chúng tôi thúc đẩy việc quyên góp tự nguyện trong giao dịch với các nhà tài trợ, nhân viên, tình nguyện viên và nhà cung cấp.

Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền của các nhà tài trợ đối với:

 • Được thông báo về sứ mệnh của 211 Maryland, cách sử dụng các nguồn lực và các khoản quyên góp được sử dụng hiệu quả cho các mục đích đã định.
 • Được thông báo về danh tính của những người phục vụ trong Hội đồng quản trị và kỳ vọng rằng Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phán đoán thận trọng trong trách nhiệm quản lý của mình.
 • Có quyền truy cập vào 211 báo cáo tài chính gần đây nhất của Maryland.
 • Nhận được sự thừa nhận và công nhận thích hợp.
 • Hãy yên tâm rằng thông tin về quà tặng của họ được xử lý một cách tôn trọng và bảo mật trong phạm vi luật pháp quy định.
 • Kỳ vọng rằng tất cả các mối quan hệ với các cá nhân do 211 Maryland tuyển dụng với nhà tài trợ sẽ mang tính chất chuyên nghiệp.
 • Có cơ hội để tên của họ bị xóa khỏi danh sách phân phối.
 • Vui lòng đặt câu hỏi khi quyên góp và nhận được câu trả lời nhanh chóng và trung thực.

Các nhà tài trợ có mối quan tâm nên liên hệ với Đường dây trợ giúp nhà tài trợ của chúng tôi bằng cách: gửi email tại info@211md.org.