اتصال مریلند

سیستم 211 مریلند یک منبع سراسری است که ساکنان را از طریق تلفن، اینترنت و پیام های متنی به سلامت و منابع انسانی متصل می کند. 

همچنین منبعی برای مقامات دولتی است تا در صورت وقوع بلایای طبیعی یا حوادث مصنوعی، اطلاعات را در اختیار مردم مریلند قرار دهند و راهی برای ارتباط مردم مریلند با فرصت هایی برای ارائه کمک به دیگران است.

منتخب منابع ما را در زیر مشاهده کنید و از کمک مورد نیاز خود بهره مند شوید 211 مریلند.

یافتن منابع