211 چیست؟

یک پادکست توسط 211 مریلند، و ممکن شده توسط رسانه دیجیتال اژدها در کالج جامعه هوارد

به مصاحبه با شرکای جامعه ما گوش دهید، از متخصصان تماس بشنوید که در پشت صحنه نحوه عملکرد 211 را درک می کنند و در مورد برنامه های ارزشمند ما اطلاعات کسب کنید.

این پادکست را دانلود کنید