در تماس باشید

لطفاً برای برنامه ریزی مصاحبه یا دریافت داده های مربوط به تماس های 211 مریلند و پلت فرم پیامک درخواستی با ما تماس بگیرید: media@211md.org

زنی که روی کامپیوترش کار می کند و به نمودارها نگاه می کند

بگذارید اعداد داستان را بگویند

211 ارتباطات مستمر مریلند جامعه را در مورد روندهای سلامت و خدمات انسانی آگاه می کند. از طریق جامع ترین مجموعه داده نیازهای برآورده نشده در ایالت به هزاران داستان درباره نیازهای جمعی و اساسی در منطقه تحت پوشش خود دسترسی پیدا کنید. امروز داستان جامعه خود را بگویید!

211 مجموعه ابزار مریلند

مواد جعبه ابزار مانند کارت های توسعه، گرافیک رسانه های اجتماعی و برگه های اطلاعاتی را در 211 و برنامه های آن دانلود کنید. از دانلودهای دیجیتال استفاده کنید یا مواد آماده چاپ را سفارش دهید.

211 کارت مریلند Outreach