زنی که روی کامپیوترش کار می کند و به نمودارها نگاه می کند

بگذارید اعداد داستان را بگویند

211 ارتباطات مستمر مریلند جامعه را در مورد روندهای سلامت و خدمات انسانی آگاه می کند. از طریق جامع ترین مجموعه داده نیازهای برآورده نشده در ایالت به هزاران داستان درباره نیازهای جمعی و اساسی در منطقه تحت پوشش خود دسترسی پیدا کنید. امروز داستان جامعه خود را بگویید!

211 مجموعه ابزار مریلند

این جعبه ابزار دارای اطلاعات و عناصر خلاقانه است، مانند اینفوگرافیک، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، آرم‌ها و یک برگه اطلاعات برای توضیح اینکه چگونه 211 مریلند رابط مرکزی برای سلامتی و خدمات انسانی ضروری در ایالت است.

211 کارت مریلند Outreach

در تماس باشید

لطفاً برای برنامه ریزی مصاحبه یا دریافت داده های مربوط به تماس های 211 مریلند و پلت فرم پیامک درخواستی با ما تماس بگیرید: media@211md.org