Epizod 3: Yon Konvèsasyon Ak Rezilite

Rezility se yon aplikasyon gratis ki konekte Marylandè yo ak ajans patnè yo ak resous yo. Li mache ak Enterprise ak fanmi yo nan konpayi ki gen ladan yon konpayi lojman abòdab. Karrima Muhammad, Manadjè Senior Sèvis Rezidan, te pale ak Quinton Askew, prezidan ak Direktè Jeneral 211 Maryland.

Montre Nòt

1:26 Ki sa ki Rezilite?

Rezility se yon aplikasyon gratis ki konekte moun ak resous kominotè atravè peyi Etazini ki gen ladan Maryland. 211 Maryland se youn nan resous ki nan lis sou aplikasyon an.

3:33 Lojman abòdab

Enterprise, ki apiye Rezility, se yon fanmi konpayi ki gen ladan yon pwomotè nasyonal lojman abòdab.

6:36 Enfòmasyon sou COVID-19

Rezility gen yon gwo konsantre sou kominote Maryland epi li bay enfòmasyon ajou pandan COVID-19.

10:28 Patnè

Rezility sipòte patnè tankou 211 Maryland.

11:54 Kalifye pou lojman abòdab

Enterprise pale sou opòtinite lojman abòdab.

13:36 Plan alavni pou aplikasyon an

Rezility espere woule koupon ak lòt karakteristik pou plis sipòte kominote yo.

Transkripsyon

Quinton Askew

Jodi a, nou gen yon lòt envite espesyal nou yo avèk nou. Nou gen Madam Karrima Muhammad, ki se yon Manadjè Senior nan Sèvis Rezidan ak Devlopman Kominotè Enterprise. Nou definitivman kontan pou w fè pati podcast la epi pataje enfòmasyon sou resous yo ak enfòmasyon sou Rezility. Èske ou ta ka di jan yo egzakteman sa Rezility ye?

Ki sa ki Rezility?

Karrima Muhammad (01:26)

Asire w. Rezility se yon aplikasyon mobil gratis ki fèt pou konekte moun, nenpòt moun ak resous nan kominote yo. Yon moso prensipal oswa yon eleman nan app a se aktyèlman yon tablodbò resous. Gen sa nou rele mozayik sou yon tablodbò pou manje, pou lojman, pou granmoun aje, pou plezi, pou ekonomi oswa lajan. Anba chak mozayik, tou depann de kote ou ye a, paske li baze sou jeolokalizasyon, li pral chèche resous pou ou anba tèt sa yo tankou manje. Nou gen yon lis pou gadmanje manje ak asistans manje ak kay abòdab. E non sèlman ou gen resous sa yo, genyen brèf blurbs Et descriptions pou fè l' vin pi fasil pou yon moun pou jan de navige nan kèk nan sistèm sa yo. Epi tou ou ka konekte ak dwa nan app a, ou ka rele oswa voye mesaj oswa imèl nan platfòm la pou jwenn aksè nan sèvis ak resous sa yo. Yon lòt eleman nan app a, nou gen yon tablo afichaj ak sa tablo afichaj sa a fè se pataje ak itilizatè yo, enfòmasyon enpòtan ki gen rapò ak COVID.

Karrima Muhammad (2:42)

Nou pataje ke 211 se yon resous ou ka jwenn aksè 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn. Nou pataje enfòmasyon sou opòtinite edikasyonèl, sitou pandan tan sa a kote timoun yo pa gen dwa ale lekòl epi yo travay lakay yo. Paran yo bezwen kalite siplemantè sa yo ak enfòmasyon sou fason pou ede elèv yo.

Nou voye enfòmasyon sa yo pandan tout jounen an, ki konsantre sou kalite kle Detèminan Sosyal Sante sa yo, edikasyon, akademik, ki gen rapò ak sante.

Epi ou ka kòm yon itilizatè kalite vire sou oswa koupe sa ou vle tande ak koute sou app a, epi nou rele li yon platfòm angajman paske nou vle tande pale de ou. Genyen tou kapasite nan chat ak mesaj epi bay fidbak sou platfòm la.

Lojman Abòdab

Quinton Askew (3:33)

Dakò. Se konsa, Rezility bay tou yon fason pou moun yo chèche resous ki nesesè yo. Apre sa, ou menm tou ou mansyone enfòmasyon sou lojman abòdab, ki nou tou de konnen isit la, espesyalman ak 211 ke sa a se yon baryè pou anpil moun nan kominote nou an. Kisa Rezility fè ak lojman abòdab?

Karrima Muhammad (3:52)

Absoliman. Oke, Enterprise, konpayi an ke mwen travay pou se yon fanmi nan konpayi - Enterprise Community Investment, ak Enterprise Community Partners, e kounye a Enterprise Community Development. Nou se yon pwomotè nasyonal lojman abòdab. Nou finanse lojman abòdab. Nou bati lojman abòdab. Nou travay ak kay abòdab ak HUD atravè patnè, ak nan plizyè fason diferan pou kenbe ak prezève lojman abòdab, men nou jis pa fè lojman. Nou ale pi lwen pase sa, men sa se zòn konsantre kle nou an.

Epi pwodui sa a te reyèlman devlope pou sèvi rezidan ak founisè k ap travay nan kominote pa nou yo sèlman, men nan lòt devlopman lojman abòdab. Nou gen fonksyonalite ladan l ki sèvi kay kay yo nan yon fason yo ka pataje enfòmasyon kle sou asistans pou lokasyon, ki kounye a pral vin yon gwo pwoblèm.

Nou bezwen kapab siport e atenn bann endividi ki nou konnen ki dan en sityasyon dezespere.

Pa t ap travay sou de pandan twa mwa epi asire yo ke yo gen aksè a enfòmasyon ak resous yo bezwen pou swa, ou konnen, asire w ke yo te konplete epi kounye a yo jwenn chomaj oswa travay ak founisè lojman yo. oswa jwenn aksè nan kèk fon ki te deplwaye nan nivo konte a ak nivo eta a pou ede moun rete lakay yo epi jwenn asistans pou lokasyon yo bezwen.

Quinton Askew (5:31)

Dakò. Se konsa, se sa a pou moun ki nan Maryland ka gade sou sit entènèt ou a, oswa ki jan moun, ou konnen, ta kapab wè ki opòtinite lojman abòdab ki ka disponib nan kominote yo? Èske yo ta dwe jwenn aksè nan sit entènèt ou a oswa lòt zòn, jis yo wè, ou konnen, èske gen kote patikilye ke w ap travay ak ke moun ka idantifye?

Karrima Muhammad (5:51)

Asire w, Rezility disponib pou nenpòt moun nenpòt kote. Se yon pwodwi nasyonal. Epi nou konsantre sou zòn DC DMV. Se la nou te kòmanse. Sepandan, nou gen itilizatè yo nan Kalifòni ak nan New Orleans. Nou gen yon gwo segman itilizatè yo nan Cleveland ak Detroit.

Nenpòt moun ka jwenn ak jwenn enfòmasyon nan Rezility. Nou vle bati ajans ak Rezility nan kominote nou yo atravè platfòm sa a. Epi ankò, sa a se Rezility.com. Ou ka toujou ale nan ou App magazen oswa Google Play Store epi chèche Rezility epi jis telechaje aplikasyon an.

Enfòmasyon sou COVID-19

Quinton Askew (6:36)

Dakò. Apre sa, mwen konnen ke nou tout sèvi kèk zòn espesifik nan Maryland. Èske gen jiridiksyon patikilye ou travay nan?

Karrima Muhammad (6:45)

Fason aplikasyon an voye enfòmasyon an, nou te segmante sa nou rele odyans nou yo dapre konte yo. Nou eseye voye sa nou rele enterè jeneral pou tout moun sou platfòm Rezility la. Sa se enfòmasyon nasyonal COVID, men nou pataje enfòmasyon sou yon nivo lokal ak konte.

Kidonk, n ap voye kontni nan Konte Ann Arundel, Konte Howard, Konte Prince George, Vil Baltimore, Konte Baltimore. Nou gen yon zòn konsantre, jan mwen te di, sou zòn DMV a, tou Washington DC, men Maryland, konte Howard, an patikilye, espesyalman lè li rive pataje enfòmasyon enpòtan ki gen rapò ak resous COVID ak resous asistans pou lokasyon ak resous edikasyon. Nou asire w ke n ap pataje enfòmasyon lokal yo ak odyans lokal Maryland nou yo.

Quinton Askew (7:39)

Dakò. Epi ou mansyone COVID, e mwen konnen, malerezman nou nan pandemi sa a, espesyalman nan Maryland, kote moun nou yo ap fè fas ak COVID nan lekòl la epi, ou konnen, pèt revni ak lòt resous ki nesesè. Ki jan COVID afekte travay Devlopman Kominotè Antrepriz la?

Karrima Muhammad (7:55)

Oke, evidamman te gen plis angajman. Anpil nan anplwaye nou yo nan ekip Enterprise Community Development, yo toujou sou plas. Ou konnen, evidamman jesyon pwopriyete se yon zòn ki enpòtan anpil epi yo toujou sou plas. Yo toujou ap travay ak rezidan yo. Se konsa, sa ki te enpòtan pou nou.

E nou reyèlman asire yo ke yo gen resous yo, enfòmasyon sou pri lwaye ke yo bezwen, ke nou toujou gen yon pòt ouvè, men nou ap ogmante tou sa a moso nan teknoloji ak asire w ke rezidan yo konnen sa a disponib pou yo. Yo pa nesesèman oblije desann epi riske, ou konnen, entèraksyon ak lòt moun. Pou kenbe distans sosyal sa a an plas, sèvi ak teknoloji a, epi kominike avèk nou atravè teknoloji a. Men, te gen yon ogmantasyon bezwen evidamman pou aksè a manje. Sa se te youn nan pi gwo resous nou te wè yon nesesite atravè platfòm la.

Karrima Muhammad (8:49)

Le pli vit ke COVID frape. Youn nan bagay sa yo ke nou te fè se te redesign paj dakèy la pou enkli pou moun yo jis tape sou epi imedyatman rele 2-1-1 pou jwenn aksè nan resous yo. Nan sèt premye jou yo, nou te wè apeprè 208 nan ti itilizatè nou yo nan pwen sa a. Nan pwen sa a, nou te nan anviwon 2000 e sa se 10%. Epi sa enpòtan pou konnen ke te gen yon gwo segman nan itilizatè nou yo ki te reyèlman bezwen pale ak yo epi jwenn resous. Se konsa, nou te ogmante sa yonn-a-one nan fason sa a epi wè ke sa a te trè itil pou itilizatè nou yo.

Quinton Askew (9:34)

Dakò. Se konsa, pandan pandemi sa a, e nou konnen anpil resous moun yo limite. Èske Enterprise Community Development bay asistans finansye patikilye pou moun k ap chèche lojman abòdab, oswa èske yo sitou gen lojman ki disponib pou moun ki gen kèk revni espesifik?

Karrima Muhammad (9:53)

Wi, byen, gen opòtinite. Gen yon fon ke Enterprise ap travay sou. Malerezman mwen pa gen tout enfòmasyon sa yo, men pou moun ki enterese jwenn enfòmasyon sou resous ke Enterprise genyen yo, yo ka ale nan enterprisecommunity.org epi jwenn plis enfòmasyon sou resous ak finansman antrepriz sa a genyen pou kominote ki nan bezwen yo. E i annan loportinite ki kontinyen dan sa domenn.

Patnè

Quinton Askew (10:28)

Gwo. Se konsa, Rezility oswa Enterprise patenarya ak lòt òganizasyon nan kominote a, oswa èske gen enfòmasyon ke ou ta renmen lòt òganizasyon oswa moun ki baze sou lafwa konnen ki jan yo ka patenarya ak Rezility?

Karrima Muhammad (10:39)

Wi, absoliman. Sa a se yon gwo pati nan sa nou ap eseye ogmante ak platfòm la. Nou fè patenarya ak 211 Maryland, lòt òganizasyon tankou YMCA, Mary Center nan Washington, DC. Yo ka aktyèlman gen aksè admin nan platfòm la epi pouse enfòmasyon yo bay rezidan yo ak itilizatè ki bezwen li.

Kidonk, mwen ankouraje nenpòt lidèchip oswa anplwaye ak òganizasyon ki enterese wè ak pwofite platfòm nou te konstwi a pou lonje men nou. Yo ka kontakte mwen karrima@rezility.com. Sa se imel mwen. Epi jis fè m 'konnen.

Nou ta renmen fè patenarya avèk ou paske yon pati nan siksè ak kwasans platfòm la se pou itilizatè yo kapab dirèkteman angaje ak kèk nan founisè sèvis yo konnen ke gen yon koneksyon dirèk trè enpòtan. Epi nou se yon platfòm ki ap eseye kontinye fè sa nan yon fason dinamik, pa sèlman yon lis men aktyèlman konekte ak yon moun ki aktyèlman kapab reponn nan platfòm la.

Kalifye pou Lojman Abòdab

Quinton Askew (11:54)

Aplikasyon Rezility a se yon kote moun ka ale pou jwenn enfòmasyon sou resous, idantifye resous ki disponib, epi devlopman kominote antrepriz se kote ou ta kapab jwenn enfòmasyon sou lojman abòdab ak lòt resous ki disponib nan kominote yo. Se konsa, èske gen yon referans patikilye nan lojman an abòdab? Èske gen yon gid sou revni an patikilye? Èske gen nenpòt kondisyon espesifik ke gens ta dwe, ta dwe okouran de?

Karrima Muhammad (12:23)

Li totalman depann sou kote a. Nou gen pwopriyete ki se tout Seksyon 8 oswa ki gen sèten kalite pwogram ke ou ka nenpòt kote soti nan 30 a 80% nan zòn ou an, revni mwayen. Li depann absoliman. Ankò, mwen ta di ale nan sit entènèt nou an gen nimewo gen diferan pwopriyete ou ka gade nan zòn ou an. Si w enterese aplike, gen disponiblite nan yon varyete pwopriyete nou yo. Ou jis bezwen tcheke. Epi ankò, ou ka kontakte m dirèkteman si ou gen yon bezwen endividyèl, men sètènman, ou ka ale nan sit entènèt la epi gade nan pwopriyete endividyèl nou yo nan Baltimore. Nou aktyèlman gen pwopriyete ki se osi lwen nò, kòm Pennsylvania, ak osi lwen sid kòm Richmond Hampton wout nan Virginia Beach. Nou gen pwopriyete nan Baltimore, Columbia nan Washington, DC. Se konsa, wi, si w ap chèche pou lojman, si w enterese nan travay ak lojman abòdab, definitivman kontakte m dirèkteman oswa tcheke sit entènèt nou an. enterprisecommunity.org.

Plan pou lavni pou aplikasyon an

Quinton Askew (13:36)

Gwo. Epi èske gen nenpòt lòt chanèl medya sosyal ke moun yo kapab konekte avèk ou?

Karrima Muhammad (13:41)

Absoliman. Nou sou Facebook epi Twitter. Li aktyèlman app Rezility sou Twitter ak Instagram epi nou se Rezility sou Facebook.

Quinton Askew (13:52)

Gwo, gwo. E mwen panse, ou konnen, moun yo pral kapab jwenn, espesyalman nou apresye patenarya a ak moun yo ta dwe kapab, nou pral sezi nan tout enfòmasyon yo ap kapab jwenn ak konekte sou sit entènèt la. Èske gen nenpòt lòt enfòmasyon ke nenpòt, nenpòt bagay ou pataje ak moun yo pandan n ap fèmen sou, ou konnen, konekte ak [ki pa tande] antrepriz ak òganizasyon ke ou konnen, biznis, oswa lòt moun nan Maryland ta dwe konnen?

Karrima Muhammad (14:15)

Asire w. Youn nan bagay ke nou ap travay sou devlope nan platfòm la se pataje koupon yo. Ou konnen, ankò, sa a se yon moman finansye trè difisil pou anpil, anpil, anpil, anpil moun nan kominote nou yo ak fanmi nou yo. Nou se yon platfòm ki ka pataje enfòmasyon sou biznis epi ofri koupon espesyalize.

Si gen yon biznis deyò, ki enterese nan patenarya ak Rezility pou pataje resous ou, sèvis ou. Ankò, ou ka jwenn mwen nan info@rezility.com oswa telechaje aplikasyon an, voye kèk fidbak, men gen opòtinite tou pou biznis yo patenarya ak Rezility. E sa se yon bagay ke nou ap chèche pou oswa ogmante plis pandan ane sa a.

Quinton Askew (15:03)

Mèsi. Mèsi. Epi mèsi ankò, Karrima. Mwen apresye ou pran tan pou vin jwenn nou jodi a sou podcast la. Epi ankò, pou nenpòt moun atravè eta Maryland la. Si w nan bezwen, 24/7/365 ou ka toujou rele 2-1-1 pou konekte ak nenpòt nan sèvis sante ak moun nou yo tou.

Mèsi paske w koute e w abòne ak What's the 211? podcast. Mèsi a Dragon Digital Radyo pou pwodwi podcast la.

Afiche nan

Plis soti nan Newsoom nou an

Manman k ap rekonfòte pitit fi

Epizod 19: Swen Chòk Enfòme Ak Sipò Sante Mantal Timoun Piti

12 oktòb 2023

Kay Connors, MSW, LCSW-C pale sou swen ki enfòme sou chòk, ki jan chòk afekte devlopman timoun, ak fason pou jwenn sipò.

Li plis >
Manman an rekonfòte pitit fi k ap lite ak sante metnal

Epizod 18: Enstiti Kennedy Krieger sou sipò sante mantal adolesan

20 septanm 2023

Sou kisa 211 la? podcast, nou pale sou Kennedy Krieger Institute ak fason yo sipòte bezwen sante mantal adolesan yo.

Li plis >
Nonm nwa gade syèl la ak optimis paske li jere estrès

Sante Mantal Gason sou 92Q: Kijan Gason Nwa yo ka mete mo sou sa yo santi yo

14 jiyè 2023

Plis moun ap pale sou eksperyans sante mantal yo, ki se yon etap nan...

Li plis >