Maryland Lapè nan Espri: Mwa Prevansyon Swisid

Yon manm nan Rezo sant apèl 211 la, Sant Entèvansyon Kriz debaz, te pale sou 211 Health Check sou Maryland lapè nan Espri. Konvèsasyon an te konsantre sou pwogram prevansyon swisid ak siy avètisman swisid.

Maryland Peace of Mind se yon inisyativ sante mantal WBAL-TV.

Siy avètisman swisid

Mariana Izraelson, Psy.D., LCADC, PMP se Direktè Egzekitif Sant Entèvansyon Kriz Grassroots. Li te di a siy avètisman swisid gen ladan yon moun ki pa aji tankou tèt li, izolasyon, pa manje, chanje konpòtman epi li pa dòmi.

"Lè ou wè yo izole, lè li trè klè ke yo ap regrese dousman, kidonk nenpòt moun ke ou ta wè pa jwi bagay sa yo nòmalman yo ta renmen, oswa fondamantalman, ou konnen, pa konekte ak lòt moun, pa fè bagay yo. lanmou, sa se yon siy avètisman trè enpòtan,” te eksplike Izraelson.

Anpil moun ki mouri nan swisid gen yon maladi mantal, men se pa toujou.

Si w konnen yon moun ki gen difikilte ak sante mantal yo, pale ak yo.

211 Tèks Sante

Konekte moun yo 211 Tèks Sante. Li se yon pwogram check-in chak semèn ki konekte Marylanders ak yon moun ki pran swen ak konpasyon. Pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon an pale ak moun nan chak semèn epi li bay resous ak sipò.

Enskri pou 211 Health Check lè w rele 2-1-1. Peze 1 pou Chèk Sante.

211 ka ede w tou jwenn sipò lokal pou sante mantal gratis ak bon mache nan baz done resous konplè 211 la oswa lè w rele 2-1-1.

Pale sou panse swisid

Pandan ke pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon yo toujou disponib, ou ta dwe pale ak zanmi, manm fanmi ak kòlèg ki gen difikilte tou. Pa timid kite konvèsasyon an.

"Pi enpòtan an se poze kesyon an. Èske w ap panse ak swisid? Èske ou fè eksperyans panse sou fè tèt ou mal? Sa a se yon bagay ke ou ka pataje avè m ', epi mwen la pou ou. Moun sa a bezwen konnen ke nenpòt moun ki la pou yo pral ede epi ale nan pwosesis sa a,” Izraelson eksplike.

Bezwen sante mantal ogmante nan timoun yo

Li te di ke timoun yo tou afekte pa sante mantal, espesyalman apre pandemi an.

Si w konnen yon adolesan ki gen difikilte, konekte yo ak sipò mesaj tèks.

MDYoungMinds sipòte adolesan ak adolesan ak mesaj sipò. Pwogram mesaj tèks la gratis.

211 konekte granmoun tou ak sipò sante mantal atravè mesaj tèks. MDMindHealth/MDSaludMental bay mesaj nan lang angle ak panyòl.

Afiche nan

Plis soti nan Newsoom nou an

Nonm nwa kap jere syèl la ak optimis paske li jere estrès

Sante Mantal Gason sou 92Q: Kijan Gason Nwa yo ka mete mo sou sa yo santi yo

14 jiyè 2023

Plis moun ap pale sou eksperyans sante mantal yo, ki se yon etap nan...

Li plis >

211 Sou 92Q: Kijan pou kreye objektif sante mantal ou kenbe

17 fevriye 2023

211 Maryland te rejwenn Sheppard Pratt ak Springboard Community Services pou yon diskisyon sou 92Q sou...

Li plis >
Espesyalis nan sant apèl 211

Maryland Information Network ak 211 Maryland selebre 211 Jounen

10 fevriye 2023

(Columbia, Maryland) - Ansanm ak rezo nasyonal sant apèl 211 yo, enfòmasyon Maryland...

Li plis >