Chương trình và Trại hè Maryland 

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để giữ cho con bạn bận rộn trong khi chúng đang nghỉ hè? Có sẵn các chương trình giải trí miễn phí hoặc chi phí thấp trong khu vực của bạn.  

Nhiều tổ chức địa phương cũng hiểu rằng trẻ em cần duy trì hoạt động trong suốt mùa hè và cung cấp các hoạt động vui chơi như cắm trại trong nhà/ngoài trời, các chương trình giải trí, v.v.  

Thời gian trẻ ở bên ngoài lớp học cũng quan trọng như thời gian ở trong trường.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trại hè, hãy tìm kiếm Cơ sở dữ liệu trại của Bộ Y tế Maryland để tìm một nhà cung cấp được cấp phép. 

Bạn cũng có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu 211 để biết các tài nguyên khác: 

Một nhóm trẻ giơ tay và mỉm cười

Thực Phẩm Cho Trẻ Tuổi Đi Học Trong Mùa Hè 

Nhiều khu học chánh cung cấp các bữa ăn lành mạnh cho trẻ em trong mùa hè, như một phần mở rộng của các dịch vụ được cung cấp trong năm học với bữa sáng và bữa trưa miễn phí.  

Tìm một trang web thực phẩm mùa hè gần bạn. Kiểm tra với chương trình địa phương để biết hướng dẫn về tính đủ điều kiện.

cũng có thể có Các chương trình thực phẩm liên quan đến COVID-19 trong thành phố hoặc quận của bạn trong suốt mùa hè. Ở thành phố Baltimore, nhận thông tin phân phối hộp sản phẩm mới nhất hoặc tìm kiếm miễn phí Trang web thực phẩm COVID-19 gần bạn ở Baltimore.

Tìm tài nguyên