Thẻ tiếp cận MDYoungMinds 2024

MDYoungMinds hoạt động như thế nào

MD Young Minds là chương trình tin nhắn văn bản kết nối thanh thiếu niên và thanh thiếu niên bằng các tin nhắn hỗ trợ. Họ tập trung vào những mối quan tâm và lo lắng của thanh thiếu niên. Đó là một chương trình được thiết kế bởi Bộ Y tế Maryland, Văn phòng Phòng chống Tự sát và sử dụng nền tảng nhắn tin của 211 Maryland.

Tại Maryland, cứ năm thanh thiếu niên thì có một người từng có ý định tự tử vào năm ngoái, theo Khảo sát Hành vi Đại dịch Thanh niên Maryland năm 2021.

Các thông điệp liên tục cũng nhắc nhở giới trẻ rằng hỗ trợ sức khỏe tâm thần ngay lập tức luôn có sẵn thông qua Đường dây cứu hộ Tự tử & Khủng hoảng 988. Bạn có thể gọi hoặc nhắn tin tới 988. Tìm hiểu về 988 ở Maryland, một chương trình Quản lý Sức khỏe Hành vi của Bộ Y tế Maryland.

MDYoungMinds là phần mở rộng của MDMindHealth/MDSaludTinh thần, cung cấp tin nhắn văn bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho người lớn.

Đăng ký bằng cách nhắn tin MDYoungMinds tới 898-211.

211 Maryland cung cấp các chương trình cảnh báo bằng tin nhắn văn bản cung cấp thông tin tài nguyên cụ thể theo vùng hoặc cung cấp cảnh báo thảm họa. Nhắn tin STOP đến cùng một số để hủy đăng ký. Điều khoản SMS đầy đủ tại https://211md.org/sms/ cũng sẽ được áp dụng.

Khảo sát Hành vi Đại dịch Thanh niên Maryland

Đồ họa thông tin Khảo sát Hành vi Đại dịch của Thanh niên Maryland nêu bật một số lĩnh vực mà học sinh quan tâm và cách các em đối phó trong đại dịch.

Một số phát hiện bao gồm gần ba phần năm học sinh trung học phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của họ trong năm ngoái. 36% ngày nào cũng cảm thấy buồn bã hoặc tuyệt vọng trong hai tuần liên tiếp.

Một 28% khác sống với người bị trầm cảm, bệnh tâm thần hoặc có ý định tự tử.

Biết các dấu hiệu cảnh báo về vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên hoặc thanh niên, và kết nối với một chương trình của Maryland có thể giúp đỡ.

Tất cả chúng ta đều có sức khỏe tâm thần. Thanh thiếu niên, nhận tin nhắn văn bản hỗ trợ. Nhắn tin cho MDYoungMinds tới 898-211.