Nếu bạn cần trợ giúp mua thuốc theo toa, có các chương trình hỗ trợ bệnh nhân dược phẩm của tiểu bang và các nhóm phi lợi nhuận tại địa phương có thể giảm chi phí thuốc. Quay số 2-1-1 để tìm nguồn lực tốt nhất cho tình huống của bạn.

Bạn cũng có thể tìm các chương trình hỗ trợ thuốc theo toa trong cơ sở dữ liệu 211.

Giảm giá thuốc

Thẻ Maryland Rx là một chương trình giảm giá miễn phí cung cấp giảm giá thuốc tại các hiệu thuốc tham gia.

Không có phí đăng ký, yêu cầu đủ điều kiện và không có mẫu đơn để điền vào. In, nhắn tin hoặc gửi email các thẻ cho chính bạn. Nhận Thẻ Maryland Rx.

Ngoài ra còn có các thẻ tiết kiệm thuốc theo toa khác trên khắp Maryland. Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc tìm kiếm cơ sở dữ liệu 211 Maryland để tìm các chương trình khác.

If you?re a senior, the Senior Prescription Drug Assistance Program (SPDAP) is a subsidy offered to moderate-income Maryland residents eligible for Medicare and enrolled in a prescription drug plan. Tìm hiểu thêm về hướng dẫn trình độ chuyên môn cho chương trình này.

dược sĩ cầm thuốc và điện thoại

Tìm các chương trình hỗ trợ bệnh nhân 

Để tìm các chương trình hỗ trợ công cộng và tư nhân khác, hãy tìm kiếm Công cụ hỗ trợ thuốc (CHIẾU). Công cụ này phù hợp với bệnh nhân với các nguồn lực và chương trình chia sẻ chi phí có thể giảm chi phí tự trả, ngay cả khi bạn có bảo hiểm.

Many drug companies offer free or low-cost drugs to uninsured individuals who can?t afford their medication. You?ll need to contact each Patient Assistance Program for qualification guidelines.

 

Trợ giúp tài chính cho thuốc theo toa

Các nhà thờ địa phương và các nhóm phi lợi nhuận cũng có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để bù đắp chi phí thuốc men. Quay số 2-1-1 để tìm một chương trình địa phương hoặc tìm kiếm cơ sở dữ liệu.

Tìm tài nguyên