Medicaid cung cấp bảo hiểm y tế cho các cá nhân và gia đình có thu nhập và nguồn lực hạn chế. Bạn sẽ tự động được cung cấp Medicaid nếu bạn nhận được các loại hỗ trợ công cộng khác. Điều đó có thể bao gồm Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI), Hỗ trợ Tiền mặt Tạm thời (TCA) và Chăm sóc Nuôi dưỡng.

Các gia đình có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ mang thai và người già, người mù hoặc người khuyết tật cũng có thể đủ điều kiện nhận Medicaid.

Bạn có thể có bảo hiểm y tế tư nhân và đủ điều kiện nhận Medicaid.

Quay số 2-1-1 bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm nếu bạn có thắc mắc về Medicaid hoặc liên hệ với Kết nối Y tế Maryland trong giờ làm việc theo số 1-855-642-8572. Đây là nguồn thông tin tổng hợp về Medicaid.

Một cặp vợ chồng đang siêu âm em bé trong văn phòng bác sĩ

Bảo hiểm và điều kiện của Medicaid

Hầu hết các cá nhân đăng ký Medicaid đều có quyền truy cập vào Tổ chức Chăm sóc Quản lý (MCO) để chi trả cho các lần khám bác sĩ, chăm sóc thai nghén, thuốc theo toa và các dịch vụ bệnh viện và cấp cứu. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác được Medicaid đài thọ.

Trình độ thu nhập có thể thay đổi mỗi năm. Kiểm tra hướng dẫn mới nhất cho tình huống của bạn.

Đăng ký Medicaid Maryland

Trước khi áp dụng, tìm hiểu bao gồm những người trong hộ gia đình của bạn Và cách tính thu nhập.

Sau đó, đăng ký Medicaid thông qua một trong các cách sau:

  1. Kết nối Y tế Maryland
  2. Ứng dụng di động của cơ quan (Đăng ký MHC) trênQuả táo hoặcAndroid
  3. Bằng cách gọi 1-855-642-8572.

Sau khi nộp đơn xin trợ giúp, bạn có thể cần xác minh thông tin của mình như thu nhập, quốc tịch, số An sinh xã hội hoặc bảo hiểm khác.

Bạn cũng có thể cần in, ký tên và tải lên bản khai có tuyên thệ để chứng minh thông tin của mình. Tìm hiểu thêm về các loại tài liệu bạn có thể sử dụng để xác minh thông tin của mình và các bản khai có tuyên thệ mà bạn có thể cần để đủ điều kiện nhận Medicaid.

Sau khi nộp đơn và đủ điều kiện nhận Medicaid, bạn sẽ chọn bác sĩ và MCO. Tìm kiếm danh mục nhà cung cấp MCO để tìm bác sĩ.

 

Các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe khác

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận Medicaid, có sẵn các lựa chọn chi phí thấp khác. Tìm bảo hiểm y tế phù hợp với túi tiền và nhu cầu của gia đình bạn. Bạn có thể lấy thêm thông tin từ sở y tế địa phương hoặc Sở Dịch vụ Xã hội.

Bạn cũng có thể quay số 2-1-1 để tìm nguồn hỗ trợ tốt nhất cho tình huống của mình.

Tìm tài nguyên